โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ศึกษาดูงาน

นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
ตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ในการมาศึกษาดูงาน การบริหารและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วยความยินดียิ่ง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก