วันภาษาไทยแห่งชาติ

นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในการเปิด กิจกรรมเทิดสุนทรภู่ สานสู่รักษ์ภาษาไทย
และให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
เนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติ
ที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดประกวดขึ้น
พร้อมกับรับชมการแสดงของนักเรียน
ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิ๊ก

การประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี

รางวัลชนะเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม