กิจกรรมตักบาตรตวงบุญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมตักบาตรตวงบุญขึ้นเป็นประจำในวันศุกร์ของแต่ละเดือน เดือนละ 2 ครั้ง
เพื่อปลูกฝังการปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนให้แก่ครูและนักเรียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิ๊ก