Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Filipino French German Greek Indonesian Italian Japanese Korean Malay Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Kru Bird

Kru Bird

กติกาการอยู่ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ

กลุ่มโรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ระหว่างวันที่  23  มีนาคม  2557 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

การแต่งกาย

          1.นักเรียนชาย   - กางเกงผ้าธรรมดา หรือยีนส์     ขาสั้นหรือยาว สีเข้ม

                                   - เสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยืด                แขนสั้น หรือแขนยาว  ไม่จำกัดสี

                                   - รองเท้าผ้าใบ หรือหนัง            หุ้มส้น  ไม่จำกัดสี

          2.นักเรียนหญิง   - กางเกงผ้าธรรมดา หรือยีนส์      ขาสามส่วน หรือแขนยาว ไม่จำกัดสี

                             - เสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยืด                แขนสั้น หรือแขนยาว ไม่จำกัดสี

                             * รองเท้าผ้าใบ หรือหนัง            หุ้มส้น  ไม่จำกัดสี

          3.ชุดกายบริหารภาคเช้า  - กางเกงผ้ายืด              ขายาว  สีเข้ม

              (ชาย,หญิง)                - เสื้อยืด                      แขนยาว หรือแขนสั้น

                                               - รองเท้าผ้าใบ              หุ้มส้น  ไม่จำกัดสี

          4.ชุดนอน                     - กางเกงขายาว หรือขาสั้น

              (ชาย,หญิง)              - เสื้อแขนยาว หรือแขนสั้น

 

อุปกรณ์เข้าอยู่ค่าย

          1.เครื่องเขียนและสมุดบันทึก

          2.ชุดนอนปิกนิค  1  ชุด  (ฟูก  หมอน  ผ้าห่ม)

          3.อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว (สบู่  ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน  ขันน้ำ  และอื่นๆ)

          4.ยาประจำตัว  อาหารเสริม

 

เวลาเยี่ยม และพบผู้ปกครอง

ช่วงเย็น          เวลา 16.30 - 17.00 น (ใต้อาคาร 2)

 

หมายเหตุ         1.นักเรียนที่ประสงค์จะซักผ้า ถุงเท้า และอื่น ๆ ด้วยตนเอง ให้เตรียมกะละมัง และผงซักฟอกมาเอง

                        2.ไม่ให้นำของมีค่าใดๆ ติดตัวมาเข้าค่าย หากมีความจำเป็นให้รับผิดชอบความเสียหาย หรือสูญหายเอง

                        3.ให้แต่งกายชุดกายบริหารเข้าร่วมพิธีเปิดในวันแรก

 

 

 

 

Comments ()

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทนพิทยาคาร เข้าค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ (ห้อง 3)

ระหว่างวันที่ 23-31 มีนาคม 2557

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อโรงเรียน

รวม (100 คะแนน)

1

เด็กหญิงกนกรัตน์   กองตัน

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

24.58

2

เด็กชายจักรพงษ์   เทพา

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

24.25

3

เด็กหญิงฐิชาภัสร์     นพนิธิปิยภัทร์

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

24.17

4

เด็กหญิงมุกมณี      โสดามุข

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

24.08

5

เด็กหญิงบัณฑรวรรณ  สังข์ทอง

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

23.92

6

เด็กหญิงอรสินี       พวงไธสง

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

23.75

7

เด็กหญิงบังอร        สิงห์ชัย

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

23.58

8

เด็กหญิงนิชาภา    ฝ่าพิมาย

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

22.83

9

เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วทอง

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

22.58

10

เด็กหญิงยุวธิดา       โพสา

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

22.58

11

เด็กชายกัมพล       ชัยกุลสิทธิ์

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

22.42

12

เด็กหญิงเอมิกา     เพียสีนุย

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

22.33

13

เด็กชายทิวากร      แถวนาฝาย

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

22.17

14

เด็กหญิงปัตตาเวีย  ชัยสิทธิ์

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

22.08

15

เด็กหญิงรัฐาพร      พันธุ์ทอง

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

21.17

16

เด็กหญิงปิยมาภรณ์    นพศรี

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

21.08

17

เด็กชายฤทธิเดช      เพ็งวงษา

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

20.92

18

เด็กหญิงบัณฑิตา     จอมทอง

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

20.83

19

เด็กชายเจษฎา      ถาวรฟัง

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

20.67

20

เด็กชายภีรพล  บุญชัยยงค์

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

20.67

21

เด็กหญิงดลจิตร  บุญรัตน์

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

20.50

22

เด็กชายอนุชา       แย้มศรี

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

20.25

23

เด็กชายอนุทัต       สุ่มงาม

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

20.17

24

เด็กชายรุ่งโรจน์  เตชะเสนา

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

20.08

25

เด็กหญิงโชติมา       จินาพันธ์

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

19.92

26

เด็กหญิงมนทาทิพย์  เอี่ยมศรี

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

19.83

27

เด็กชายมนัสวิน      โสระ

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

19.83

28

เด็กหญิงแพรวนภา  เจริญ

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

19.67

29

เด็กชายหัสวรรษ  อ่วมสอาด

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

19.58

30

เด็กหญิงณัฐพล       หมงเหือง

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

19.42

31

เด็กชายชนะชัย    หงิมเหงี่ยม

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

19.33

32

เด็กหญิงนิชดานต์   เผือกพิพัฒ

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

19.33

33

เด็กหญิงกัลยา        จำปาศรี

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

19.33

34

เด็กชายวัชระ          วงค์เสถียร

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

19.33

35

เด็กชายอครชัย        โตจั่น

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

19.25

 

หมายเหตุนักเรียนที่มีรายชื่อลำดับที่ 1-35 ให้มารายงานตัวเข้าค่ายในวันที่ 23 มีนาคม 2557

 เวลา 07.00น.-08.00น. ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

Comments ()

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

 

ตัวจริง    จำนวน 64 คน

   
         

ลำดับ

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ-สกุล

ชื่อโรงเรียน

คะแนนสอบ

100.00

1

283

เด็กหญิงปาลินี     สุพรรณวิภากร

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

42.25

2

213

เด็กชายปาณัสม์  ประดิษฐ์ผล

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

42.25

3

162

เด็กชายณัฐชนน     มนตราคม

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

39.92

4

166

เด็กหญิงเจนจิรา   สำราฐจิตร

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

39.33

5

281

เด็กหญิงกนกพร   ชุมนวล

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

37.75

6

6

เด็กชายรวินทร์     อยู่จำรัส

   โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด      

36.25

7

163

เด็กชายภาสวัชร์    เวชศาสตร์

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

35.83

8

181

เด็กชายศิรพัชร  วงศ์โกศลจิต

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

35.75

9

169

เด็กหญิงพุทธรักษ์  วิสุวงษ์

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

35.33

10

178

เด็กชายสิริวัฒน์  กองทรัพย์

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

35.25

11

180

เด็กชายศักรินทร์  กันขุนทด

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

35.17

12

171

เด็กหญิงอารยา  พรายกระสินธุ์

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

34.33

13

335

เด็กหญิงกฤษณธร    มาลา

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

34.00

14

165

เด็กหญิงจุฑามาศ  รักญาติ

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

33.92

15

172

เด็กชายภัทธพล  เสาวรส

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

33.83

16

173

เด็กหญิงปวีณ์นุช  แน่นอุดร

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

32.58

17

176

เด็กหญิงหทัยชนก  สัจกุลชัยเลิศ

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

32.33

18

197

เด็กหญิงนภัสสร  สอนพันธ์

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

31.67

19

193

เด็กชายกริษณุ  แซ่ตั่น

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

31.33

20

184

เด็กหญิงทักษิณา  วงค์พัฒน์

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

30.50

21

179

เด็กชายโยตะ  นาคาโน

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

30.42

22

167

เด็กหญิงชนนิกานต์  วิริยสถิตกุล

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

30.25

23

175

เด็กหญิงสิริทิพย์  อถิชิตกุล

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

30.08

24

196

เด็กหญิงญาณิศา  ไชยมาตร

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

30.00

25

182

เด็กชายอาชัญ  หาญคำภา

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

29.75

26

218

เด็กชายอภิมุข  ทองนวล

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

29.75

27

41

ด.ช.ณัฐนันท์ ล้ำสุทธิ

โรงเรียนวัดมาบข่า

29.50

28

61

ด.ญ.เกวลิน ชัยสิทธิ

โรงเรียนวัดมาบข่า

29.08

 

 

29

194

เด็กชายนพรุธ  สัจวาที

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

28.92

30

310

เด็กหญิงฐานิดา       รัตนวรรณ

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

28.92

31

282

เด็กหญิงชนิตา     เหง้าเทศ

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

28.83

32

214

เด็กหญิงจิราพร  ศรีบุรินทร์

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

28.83

33

170

เด็กหญิงสวรรยา  เลิศพลสถิต

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

28.58

34

192

เด็กหญิงสุนิตา  งามแสนฤทธิ์

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

28.25

35

199

เด็กหญิงพัชรนันท์  พลอมรวรีย์

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

28.08

36

187

เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พินธุ

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

27.75

37

315

เด็กหญิงภีชญา        ผลประเสริฐ

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

27.75

38

168

เด็กหญิงชนวรรณพร  แก้วมณี

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

27.42

39

59

ด.ช.อภิศักดิ์  ขนันเยี่ยม

โรงเรียนวัดมาบข่า

27.25

40

177

เด็กหญิงอริสรา  โพธินาค

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

26.75

41

318

เด็กชายวรวิทย์       เอื้อวัฒนกุล

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

26.67

42

287

เด็กหญิงชนิสรา     ทีน้ำคำ

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

26.50

43

186

เด็กหญิงวรรษิกา  ต.วิเชียร

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

26.50

44

288

เด็กหญิงสมิตา       อุง

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

26.50

45

216

เด็กหญิงวิศินี  ธรรมวงษ์ศรี

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

26.42

46

188

เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรืองอ่อน

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

26.42

47

219

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสนาวงศ์ษา

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

26.33

48

233

เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  หวลคำ

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

26.08

49

201

เด็กหญิงอมรา คมกล้า

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

26.00

50

164

เด็กหญิงกรสุดา  แก้วฝ่าย

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

25.67

51

124

เด็กชายภาณุพงศ์  นามวงค์

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

25.67

52

161

เด็กหญิงณัฐวรา  นพพิบูลย์

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

25.50

53

19

เด็กหญิงสุจิตรา     บุดดีเสาร์

   โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด      

25.42

54

247

เด็กหญิงนริศรา  ธรรมเสถียร

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

25.33

55

285

เด็กหญิง ศิริกานต์  จันทร์เล็ก

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

25.33

56

336

เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรหมจรรย์

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

25.25

57

123

เด็กชายกฤษณะ  แวงวรรณ

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

25.25

58

366

เด็กชายวัชรพล     สุดเสน่ห์

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

25.00

59

16

เด็กหญิงภคนันท์    มากพา

   โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด      

24.75

60

15

เด็กหญิงชลธิชา     สุทธิประภา

   โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด      

24.75

61

136

เด็กชายอนุชา  สีภู

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

24.08

 

62

102

ด.ญ.สิรินดา       แสงใหญ่              

โรงเรียนวัดห้วยโป่ง

22.33

63

112

ด.ญ.น้ำฝน         รัตนภาวรรณ์           

โรงเรียนวัดห้วยโป่ง

21.92

64

90

ด.ญ.วานิสสา  รื่นรวย                  

โรงเรียนวัดห้วยโป่ง

21.58

ชี้แจง

ลำดับที่ 1-60 เป็นนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
ลำดับที่ 61- 64 เป็นนักเรียนขยายโอกาศของโร
งเรียนที่ไม่ผ่านถึง 3 คน

ตัวสำรอง    จำนวน 10 คน

   
         

ลำดับ

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ-สกุล

ชื่อโรงเรียน

คะแนนสอบ

100.00

1

70

ด.ช.ภูมิพัฒน์ สีสวยหูต

โรงเรียนวัดมาบข่า

24.67

2

343

เด็กหญิงกนกรัตน์   กองตัน

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

24.58

3

189

เด็กหญิงวริศรา   พลานนท์

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

24.25

4

293

เด็กชายจักรพงษ์   เทพา

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

24.25

5

323

เด็กหญิงฐิชาภัสร์     นพนิธิปิยภัทร์

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

24.17

6

254

เด็กชายเทพฤทธิ์   บุญเรืองจักร์

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

24.08

7

381

เด็กหญิงมุกมณี      โสดามุข

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

24.08

8

203

เด็กชายศุภชัย  สมหาญวงศ์

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

24.08

9

291

เด็กหญิงบัณฑรวรรณ  สังข์ทอง

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

23.92

10

289

เด็กหญิงอรสินี       พวงไธสง

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

23.75

 

 

 

หมายเหตุ

           

     ลำดับที่1-64 ให้รายงานตัวเข้าค่ายในวันที่ 23 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00-08.00 น.

ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

     ถ้าลำดับที่1-60 ไม่มารายงานตัว จะเรียกตัวสำรองเพิ่มตามลำดับให้ครบ 64 คน ภายในเวลา 09.00 น.

ของวันที่ 23 มีนาคม 2557

 

 

Comments ()

ดาวน์โหลดบุ๊คมาร์ค โปรดอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ

หากเครื่องท่านไม่มีโปรแกรม Bookmark ให้ดาวน์โหลดได้  ที่นี้  (วิธีการติดตั้ง)

ขั้นตอนการใช้งาน (โปรดอ่านสักนิด เพื่อชีวิตที่สดใส ^ ^)

1. ให้หาชื่อของตัวเองเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลในช่องรหัสครู เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อย ให้แตกไฟล์ข้อมูล ด้วย winrar หรือ winzip (ดูวิธีแตกไฟล์) หากเครื่องท่านไม่มีโปรแกรมแตกไฟล์ ให้ดาวน์โหลด ที่นี้

2. แนะนำให้เอาโฟลเดอร์ที่ทำการแตกไฟล์เรียบร้อยไปจัดเก็บไว้ที่ Drive:\ D 

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Bookmark เรียบร้อย ในการเข้าใช้งานครั้งแรก กรุณา ระบุ path ไปยัง D:\ (ชื่อโฟลเดอร์)  หากมีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรมให้ดาวน์โหลด AccessDatabaseEngine คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

5. เมื่อกรอกข้อมูลสำเร็จเรียบร้อย ให้นำข้อมูล (ทั้ง Folder) ส่งวิชาการด้วยตนเอง โดยใช้ Flash Drive ส่วนตัว

ภาษาไทย

                        ชื่อครู 

รหัสครู

1. อาจารย์ปราณี          เตียหกุล

2. อาจารย์เต็มใจ        โม้สูงเนิน

3. อาจารย์ธารารัตน์      เป้ดทิพย์

4. อาจารย์อภิชา          พุทธรักษา

5. อาจารย์เบญจวรรณ    สว่างภพ

6. อาจารย์จันทร์เพ็ญ     ภูพานเพชร

7. อาจารย์ปภาวรินทร์    รัตน์วิเศษฤทธิ์

8. อาจารย์นิตยา          ภูมี

9. อาจารย์ปวริศา         แก้วพิลา

10. อาจารย์เสาวรส       ภารกิจ

11. อาจารย์วรารัตน์      ศรีสุวรรณ์

12. อาจารย์พิศสุดา       พรมปา  

T004
T101
T102
T103
T104
T105
T107
T108
T109
T110
T111
T112

คณิตศาสตร์

                        ชื่อครู 

รหัสครู

13. อาจารย์สำลี          นราธาวา

14. อาจารย์อรัญญา      ถิ่นพุดซา

15. อาจารย์ณิชา          สันติมุนินทร์

16. อาจารย์ยุพา          อินทร์เพ็ชร

17. อาจารย์รัชดาวัลย์    หิรัณอากาศ

18. อาจารย์นวลปรางค์   พลูกิจ  

19. อาจารย์อำไพ         นกเด่น  

20. อาจารย์ขนิษฐา       พลาชีวะ

21. อาจารย์สายชล       เพชรพัด

22. อาจารย์ธันยนันท์     จันเต  

23. อาจารย์ทศพร        ชัยชนะ 

24. อาจารย์พรเพ็ญ       กะประโคน

25. อาจารย์รุ่งฤดี         วันชัย  

26. อาจารย์อรพรรณ     วรรัตน์ญานนท์

 

T201
T202
T203
T204
T205
T206
T207
T208
T209
T210
T211
T212
T213
T214

 

วิทยาศาสตร์

                        ชื่อครู 

รหัสครู

27. อาจารย์พิษณุ         พลูกิจ            

28. อาจารย์ไชยนิเวศน์   ยิ้มขาว          

29. อาจารย์สุภารัตน์     น้อยนาง          

30. อาจารย์กรรณิการ์    เฮงสกุลวงษ์     

31. อาจารย์สุปราณี       ศรีวิชา            

32. อาจารย์กนก          คำแดง           

33. อาจารย์จิราภรณ์     ภู่สิงห์             

34. อาจารย์นพมาศ       โรตมนันทกฤต   

35. อาจารย์สุวัฒนา       สนั่นไทย          

36. อาจารย์กิตติศักดิ์     ปราบพาล       

37. อาจารย์แสงดาว      ส่างเงี้ยว         

38. อาจารย์สุภาภรณ์     ช่วยอินทร์       

39. อาจารย์บุญรุ่ง        บุญอากาศ        

40. อาจารย์โกศล         มั่นจิต             

41. อาจารย์กุลธิดา       สุวัชระกุลธาร  

42. อาจารย์สราวุธ        แท่นจินดารัตน์  

43. อาจารย์เครือมาศ     เชื้อดี              

 

T302
T303
T304
T305
T306
T307
T308
T309
T310
T311
T312
T313
T314
T316
T317
T318
T319
 

สังคมศึกษา

                        ชื่อครู 

รหัสครู

 

44. อาจารย์นงเยาว์       ภิญโญ            

45. อาจารย์อุไรรัตน์      แนบเชย          

46. อาจารย์เสาวลักษณ์   รื่นมณี            

47. อาจารย์จรรยาวรรธน์ จันทร์ภูมิ         

48. อาจารย์อารีรัตน์      การินทร์          

49. อาจารย์อิศรางค์      ฤาวงศ์            

50. อาจารย์ณัทชกา      ศรีดี จงกล      

51. อาจารย์เยาวภา       บุญฤทธิ์          

52. อาจารย์ชญาภา       บุญเลิศปฐวี     

53. อาจารย์จารุวรรณ    ช่างเหล็ก         

54. อาจารย์สรเพชร      บัวสุข            

55. อาจารย์ศรัญญา      ศรีหมูโทน        

56. อาจารย์อุ้มพร         ทองดี           

 

T401

T402

T403

T404
T405
T406
T407
T408
T409
T410
T411
T413
T414

พลศึกษาสุขศึกษา

                        ชื่อครู 

รหัสครู

57. อาจารย์บรรหาร      ยิ่งประยูร         

58. อาจารย์สาโรจน์      เอี่ยมวรานันท์    

59. อาจารย์วิทู            เอกปิยะกุล      

60. อาจารย์คมสันต์       จงแจ่มใส            

61. อาจารย์วรายุทธ      สาระคำ       

62. อาจารย์เอกราช       ปุคำน้อย        

63. อาจารย์ฐิณิชดา       ช่างบุ             

 

T501
T502
T503
T504
T505
T506
T507
 

ดนตรี ศิลปะ

                        ชื่อครู 

รหัสครู

64. อาจารย์พรชัย         จันทร์พัฒนพงศ์  

65. อาจารย์บุญนาค      จงแจ่มใส       

66. อาจารย์สมเด็จ        วันชุ่ม              

67. อาจารย์พงษ์สักกะ    ภักดีผล          

68.อาจารย์ณพล          ดำรงธนชัย       

69. อาจารย์ธงไท         จันเต           

70. อาจารย์วิริยาภรณ์    เกตุพันธ์          

 

T601
T602
T603
T604
T605
T606
T607
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                        ชื่อครู 

รหัสครู

71. อาจารย์พุฒิพงศ์      บุญคง           

72. อาจารย์โกศล         ป้องกัน           

73. อาจารย์ยุวดี          วงษ์สว่าง       

74. อาจารย์มลิวัลย์       สินรัตน์           

75. อาจารย์ศิวพร        สีหาแสน        

76. อาจารย์อรอุมา       ช่างปรุง         

77. อาจารย์อัมพร         อยู่เมี่ยง      

78. อาจารย์เทวัญ         นราธาวา         

79. อาจารย์เพชรรัตน์     ไชยชาญรมย์     

80. อาจารย์อาทิตยา      เทียนอำไพ     

81. อาจารย์จิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์       

82. อาจารย์วัลลภ         พงษ์ศิลา 

83. อาจารย์สุวภาพ       เวชสุทัศน์         

84. อาจารย์วิชุดา         คำดี               

85. อาจารย์แมนทรวง    เมนะเนตร      

 

T701
T702
T703
T704
T705
T706
T707
T708
T709
T710
T711
T712
T713
T715
T719
 

ภาษาต่างประเทศ

                        ชื่อครู 

รหัสครู

86. อาจารย์กัญชลิกา     บุญญาศิริวัฒน์ 

87.อาจารย์รงค์วดี         รัตนากร        

88. อาจารย์ผกามาศ      แก้วเหล็ก       

89.อาจารย์เพ็ญจันทร์    พันฤกษ์        

90. อาจารย์พเยีย         อรรคเศรษฐัง     

91. อาจารย์สิริสุพาวรรณ ชุมเจริญ        

92. อาจารย์ศิราพร       พงษ์วาณิช        

93. อาจารย์ชุติมา         สอนเสนา      

94. อาจารย์สุพัตรา       เสนาเนียร       

95. อาจารย์อานนท์       รุ่งโรจน์สารทิศ 

96. อาจารย์ธิศวรรณ      บำเพ็ญ           

97. อาจารย์ฉวีวรรณ      ญาณรักษ์        

98. อาจารย์อัจฉรา       ชาญสำโรง      

100. อาจารย์Sian        yang             

101. อาจารย์ลดาวัลย์    สัตยาพันธ์       

102. อาจารย์วีรวัฒน์     มงคลากร       

103. อาจารย์รัตนวดี      สารเจริญ       

104. อาจารย์Wang       Ying              

105. อาจารย์สุภัค        มั่นศรี           

106. อาจารย์เจษฎาภรณ์ ธิตะโพธิ์           

 

T801
T802
T803
T804
T805
T806
T807
T808
T809
T810
T811
T812
T813
T815
T816
T817
T818
T819
T820
T821
 

พัฒนาผู้เรียน

                        ชื่อครู 

รหัสครู

107. อาจารย์เพลินพิศ    สังข์ภาพันธ์       

108. อาจารย์พลพลจน์   ชูเชิด             

 

T903
T908
 

 


วิธีการติดตั้งโปรแกรม BookMark 3

ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Bookmark III Setup  สำหรับเครื่องที่ยังไม่เคยติดตั้ง และใช้โปรแกรม MS Office 2003 ลงไป ให้ติดตั้ง Access Database Engine 2007 ด้วย

1

ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Bookmark III Setup เพื่อเริ่มการติดตั้ง และทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

234567

ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Bookmark III เพื่อเข้าสู่โปรแกรม

8

หน้าแรกของโปรแกรม Bookmark III

9

Comments ()
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ปี 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พร้อมรางวัล 50,000 บาท
และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์โอลิมปิก I-Sweeep ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
รายชื่อนักเรียน
1.น.ส.วีนัส เทศถมยา ชั้น ม.5/1
2.น.ส.พิมลวรรณ หงษ์สง่า ชั้น ม.5/1
3.น.ส.สุดารัตน์ ทองคำ ชั้น ม.5/1
4.นายภานุพงษ์ วงษ์จันทร์ ชั้น ม.5/1
 
ครูที่ปรึกษา
1.น.ส.กุลธิดา สุวัชระกุลธร
2.นายสราวุธ แท่นจินดารัตน์
 
ร่วมส่งแรงใจเชียร์และให้กำลังใจได้ในช่อง comment
 
Comments ()

 เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านไอซีที ดังนั้นในปีการศึกษา 2556 ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมการอบรมโดยมีชื่อกิจกรรมว่า OWPT  คุณครูท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมให้เข้าไปตามลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้ารับการอบรม

ลิงค์เพื่อดูรายละเอียด : https://sites.google.com/site/owptmpp/home

Comments ()

เชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2556

 

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วย Account Facebook ของท่าน เพื่อใช้เนื้อหาส่วนนี้

โปรดใช้คำพูดสุภาพ หากฝ่าฝืน จะเข้าข่ายความผิดใน พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

 
Comments ()

ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ ขณะนี้ระบบดูเกรดสามารถเข้าระบบได้แล้ว

โดยให้นักเรียนกรอกรหัสประจำตัว และรหัสผ่านโดยใช้วันเดือนปีเกิดของตัวเอง

ตัวอย่าง รหัสนักเรียน 12345 เกิดวันที่ 2 มิถุนายน 2556

รหัสประจำตัว 12345

พาสเวิร์ด 02/06/2556

เข้าดูเกรด คลิ๊กที่นี้

*หากมีข้อสงสัยให้โพสถามในช่องแสดงความคิดเห็น

 

 

Comments ()

ขณะนี้ระบบดูเกรดออนไลน์กำลังรอข้อมูลอยู่ครับ

เมื่อได้ข้อมูลเมื่อไร จะนำขึ้นให้เร็วที่สุด

และจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

Comments ()