21/11/57 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการบุญส่ง สมุทรเสน ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง