ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4
ประกาศ รายชื่อนักเรียน ม.1 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กลุ่มความสามารถ
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 กลุ่มความสามารถ
ประกาศ ตารางสอบวัดศักยภาพผู้เรียน ระดับ ม.1 และ ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กลุ่มทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4
แจ้งเลื่อนประกาศผลนักเรียนย้ายเข้า ม.2,3,5,6 เป็นวันที่ 7 เม.ย.58
แจ้งหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัวนักเรียนระดับ ม. 4
รายชือนักเรียนและครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558