การรับสมัครนักเรียนนอกเขตพื้นที่และนักเรียนต่างจังหวัด
กำหนดการเปิดรับสมัครต้นเดือนกุมภาพันธ์ (วัน-เวลา ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)